Om Smultrongläntan

IUS Smultrongläntan - Pedagogisk omsorg är ett alternativ till den kommunala förskolan för barn i åldrarna 1-5 år.

 

IUS Smultrongläntan kom till efter en längtan om att få arbeta närmare naturen, ge barnen en bra grund att stå på & få vistas i en miljö där dom ges möjlighet att blomma. Vi arbetar för att varje barn ska få känna samhörighet & trygghet i den lilla gruppen & på så sätt ges möjlighet att växa & utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
 

Utomhuspedagogik och upplevelsebasterat lärande är en del av verksamhetens kännetecken.

Våra ledord är: Leva, Leka Lära

Med vår omsorg ska vi sträva efter att ge barnen en god självkänsla, ökat självförtroende & självtillit - jag kan - jag duger - jag är någon!

 

Genom avtal med Friluftsfrämjandet får barnen fritt medlemskap i friluftsfrämjandet & vi är en I Ur och Skurcertifierad verksamhet

 - I verksamheten finns det djur. -

VÄRT ATT VETA:
* Vi använder oss av BILDSTÖD i den dagl. verksamheten. TAKK när behovet finns.

* Vi har stor erfarenhet kring barn med npf/AST.

* Vi arbetar utifrån I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund, Lpfö 18.

* Vi serverar middag till självkostnadspris, 15kr/middag för de barn som har vistelsetid längre än 16.45 om familjen så önskar.

* Dagl har vi "Mulleskutt" på schemat - vårt egna rörelsepass för att främja rörelse & god hälsa hos barnen.

* Skogen är vår kompis där vi tillbringar tid flera ggr/vecka.

* När vädret & årstiden tillåter tillagar vi och äter vår lunch utomhus.

 

Vårt mål ska vara att ge  barnen:

STARKA RÖTTER & VINGAR SOM BÄR.

samt en sund inställning till naturen och friluftslivet.

 

I Ur och Skurs metodcirkel

Sandra Tjernlund
Verksamhetschef/
Pedagog


Sandra
har arbetat inom yrket sedan HT 2012 och
dessförinnan arbetat som barn- och musikpedagog.

Utbildad genom Friluftsfrämjandet för att driva I Ur och Skur med dess olika verksamheter.

"Barn, sång, musik  och naturen ligger mig varmt om hjärtat!"

Victoria Wächtler
Vikarie

Victoria trivs ute i naturen och gillar att lära sig nya saker!

Petra Andersson
BarnskötarePetra har flera års erfarenhet av arbetet som barnskötare.

Utbildad genom friluftsfrämjandet för att få driva
I Ur och Skur med dess olika verksamheter.