Välkomna till oss!

Söker ni ett alternativ till kommunal barnomsorg?

Välkomna till oss!
Vi arbetar med I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund, Lpfö 18.


I Ur och Skur Smultrongläntan arbetar i liten grupp i hemmiljö och tar tillvara på varje barns unika egenskaper så att varje individ ska få utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina egna egenskaper och förutsättningar.
Vi är en I Ur och Skurcertifierad verksamhet som arbetar med utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.

Våra ledord är Leva, Leka Lära.

 

Vill du veta mer om IUS Smultrongläntan klicka här

 

Platsansökan görs med fördel 4 månader innan önskat inskolningsdatum

 

Smultrongläntan har totalt 11 platser 

 

 

~UNIK PEDAGOGIK FÖR ALLA SINNEN~

Fjällfina, vän till Skogsmulle Fjällfina, vän till Skogsmulle